[Wzór] Odwołanie
Wzór

1. SteamID:
2. Nick:
3. Data:
4. Opis sytuacji:
:>